top of page

HELSENORGE

Helsenorge er en nettside laget av helsedirektoratet. Dette er en gratis tjeneste, hvor du logger deg inn med bankID.


Man kan bestille legetime/resepter. Ellers er det mange andre tjenester via Helsenorge, som oversikt over vaksiner som er satt og hvilke resepter som er aktive. Du kan bestille fornyelse av resepter, som du har fått tidligere på legetime. Du kan også sende melding direkte til legen ( e-konsultasjon). Dette koster det samme som en legetime. Dersom du tar kontakt med oss via Helsenorge, kan det ta inntil 5 virkedager før du får svar, men som oftest får du svar før. Meldinger til legekontoret svares stort sett samme dag. Du må IKKE benytte Helsenorge til beskjeder som haster. Da må du ringe.


Denne tjenesten fungerer godt til sykemeldinger som allerede er opprettet og skal forlenges. Vi gir ikke ut øyeblikkelig-hjelp timer via Helsenorge, da må du ringe.


Når et barn er fylt 16 år, mister foreldre innsyn i journal til barnet. Barnet må selv logge seg inn med egen bankID, for å benytte seg av Helsenorge.

Problemer med Helsenorge:

Enkelte har problemer med å logge seg inn på Helsenorge. Det er viktig at du har har valgt full tilgang. Dette finner du ved å gå inn på "Profil/Personverninnstilliger/Velg hvilke tjenester du vil bruke" Der skal det stå hva slags tilgang du har. Dersom du ikke fysisk har gått inn å endret dette, vil det automatisk bli valgt "basis" tilgang. Da kan du ikke sende melding til oss. Dette kan du enkelt endre selv. Det er viktig at du velger "full" tilgang og samtykker til det.

En annen grunn til at du ikke får logget deg inn, kan være at du har bankID som kun er beregnet på nettbank. Det er viktig at bankID har nivå 4, dette kan du spørre banken din om.

Husk å oppdatere personalia og varseloppsett på Helsenorge. Dette må oppdateres hver 18 måned, ellers får man ikke benyttet tjenesten. Ring Helsenorge på tlf 23 32 70 00 dersom du har problemer med tjenesten.

Ved pasientsky.com kan du logge deg inn for å se digitale kvittering og faktura på timer du har vært på hos oss. Du vil også se faktura fra andre helseinnstansen som benytter Convene.

Helsenorge: About
bottom of page