©2019 Rotneslegene AS

HELSENORGE

Helsenorge er en nettside laget av helsedirektoratet. Dette er en gratis tjeneste. Man kan bestille legetime/resepter og få oversikt over vaksiner du har tatt. Du kan bestille fornyelse av resepter, men da må du ha fått resepten på time tidligere. B-preparater som for eksempel Sobril og Paralgin forte må fornyes på time. Du kan også sende melding direkte til legen, en e-konsultasjon. Dette koster det samme som en legetime og dekkes av frikortet. Dersom du sender e-konsultasjon, kan det ta inntil 5 virkedager før du får svar. Dersom det er noe som haster, må du ringe hit. Vi gir ikke ut øyeblikkelig-hjelp timer via Helsenorge. Dersom liv og helse står på spill, ring 113.


For barn mellom 12 - 16 år, kan man ikke sende melding til fastlegen. Når barnet er fylt 16 år, mister foreldre innsyn i journal til barnet. Barnet må logge seg inn med egen bankID.

Enkelte har problemer med å logge seg inn på Helsenorge. Det er viktig at du har har valgt full tilgang under "Bruk av helsetjenester og ordninger". Dersom du ikke fysisk har gått inn og valgt dette, vil det automatisk bli valgt "basis". Da kan du ikke sende melding til oss. Dette kan du enkelt endre, når du logger deg inn.

En annen grunn til at du ikke får logget deg inn, kan være at du har bankID som kun er beregnet på nettbank. Det er viktig at bankID har nivå 4, dette kan du spørre banken din om.

Husk å oppdatere personalia og varseloppsett på Helsenorge. Dette må oppdateres hver 18 måned, ellers får man ikke benyttet tjenesten. Ring gjerne Helsenorge på tlf 23 32 70 00 dersom du har problemer med tjenesten.

Ved pasientsky kan du logge deg inne for digitale kvittering og regninger på timer du har vært på hos oss.